Specjalne podziękowania

  • Serdecznie dziękujemy Panu Stanisławowi Karszyniowi za przekazanie na potrzeby DEP zbioru ok. 3000 nazw geograficznych oraz ok. 750 terminów komputerowych.
  • Serdeczne podziękowania dla portalu Deutsch als Fremdsprache za udostępnienie na potrzeby DEP kilkuset przysłów oraz idiomów.
  • Serdecznie dziękujemy Panu Łukaszowi Piskorskiemu za udostępnienie nam swojego słownika okrętowego.
  • Serdecznie dziękujemy Pani Justynie Kurtzyk, która udostępniła nam ok. 300 nazw roślin zielonych.
  • Szczególne podziękowania dla Nory, moderatora forum dyskusyjnego DEP, za systematyczne opracowywanie list zgłaszanych słówek oraz dostarczanie własnych obszernych zbiorów tłumaczeń.
Sprachversion: